piątek, 24 lipiec 2020 19:42

Zaproszenie cudzoziemca do Polski – jak wygląda procedura?

zaproszenia cudzoziemca do Polski zaproszenia cudzoziemca do Polski

Mając znajomego czy członków rodziny, mieszkających poza granicami Polski może się zdarzyć, że będziemy chcieli zaprosić ich do siebie. Cel może być różny – krótkie wakacje, impreza rodzinna czy po prostu wspólnie spędzony weekend.

Jeśli chodzi o obywateli krajów Unii Europejskiej, to nie będzie z tym najmniejszego problemu. Jak bowiem wiadomo, podróże w jej ramach nie podlegają ograniczeniom. Jednak jeśli nasza ciocia, mieszkająca na co dzień na Białorusi, będzie chciała przyjechać do nas w odwiedziny, może nie być to już tak proste.

Przede wszystkim najważniejsze jest ustalenie ewentualnego obowiązku wizowego. Obywatele ponad 60 krajów nie potrzebują wiz przy podróżach turystycznych lub biznesowych do Polski, ale wszyscy pozostali już tak. Jeśli nasz znajomy czy członek rodziny pochodzi jednak z kraju, którego obywatele muszą posiadać wizę przed przyjazdem, wówczas należy poczynić pewne kroki, które umożliwią mu podróż. Pierwszym jest kontakt z najbliższą Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej, która będzie dla nas wystawiała wizę i ustalenie wymaganych dokumentów. Wśród nich może się znaleźć zaproszenie od osoby z Polski.

Czym takie zaproszenie jest? W wielu przypadkach jest to dokument niezbędny, bez którego aplikacja wizowa nie zostanie nawet przyjęta w konsulacie. Stanowi potwierdzenie nie tylko danych osoby zapraszanej, ale także jest pierwszym krokiem do sprawdzenia osoby zapraszającej. Wniosek o taki dokument można złożyć osobiście lub przez pośrednika. Taką usługę oferuje m.in. firma Wizaserwis Sp. z o.o. z Warszawy. Mogą uzyskać zaproszenie nawet w ciągu 1-2 dni roboczych, jeśli dostarczymy komplet wymaganych dokumentów. Ich pomoc polega na wskazaniu wymaganych dokumentów do złożenia w Urzędzie Wojewódzkim, uiszczeniu opłat oraz (w przypadku województwa mazowieckiego) złożeniu dokumentów w urzędzie i finalnie odbiorze zaproszenia niezbędnego do uzyskania wizy do Polski. Na liście wskazanych dokumentów znajduje się m.in. wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zaproszenia, pełnomocnictwo dla ich pracownika, potwierdzenie możliwości przyjęcia cudzoziemca (może to być np. wypis z ksiąg wieczystych, akt notarialny lub inny dokument poświadczający prawo do lokalu mieszkalnego, w którym będzie mieszkać zapraszany cudzoziemiec. W przypadku rezerwacji hotelowej powinna być ona potwierdzona na cały zakres dat wpisanych w zaproszeniu. UWAGA! Urząd Wojewódzki sprawdza prawdziwość danych, więc należy zrobić rzeczywiste rezerwacje), poświadczenie posiadania wystarczających środków (np. wyciąg z konta z aktualnym stanem, nie starszy niż 30 dni lub umowa o pracę wraz z trzema ostatnimi potwierdzeniami bankowymi otrzymanych przelewów z jej tytułu), a także dokumenty potwierdzające pokrewieństwo między osobą zapraszającą a zapraszaną, jeśli sytuacja tego dotyczy. Musimy jednak pamiętać, że każda aplikacja jest traktowana indywidualnie, uważnie sprawdzana przez urzędnika i może być konieczne okazanie dodatkowych dokumentów. Istnieje również możliwość zaproszenia cudzoziemca do Polski w ramach wizyty biznesowej. Wówczas do dokumentów należy dołączyć kopię KRS firmy zapraszającej, a wtedy na wniosku o zaproszenie musi się znaleźć podpis osoby widniejącej w KRS firmy.

Koszt uzyskania zaproszenia wynosi 27 zł opłaty urzędowej jeśli robimy to sami. Dodatkowo można opłacić 17 zł za pełnomocnictwo urzędowe, jeśli planujemy skorzystać z usług pośrednika lub poprosić znajomego o pomoc w tym. Firmy pośredniczące pobierają niewielkie opłaty za swoje usługi, np. u wspomnianej Wizaserwis Sp. z o.o. wynosi ono 93 zł.

Zaproszenie stanowi często podstawę i pierwszy krok do uzyskania wizy na przyjazd do Polski. Procedura ta jest nieco skomplikowana, łatwo o pomyłki, które mogą rzutować na uzyskanie wizy. Warto więc rozważyć skorzystanie z usług pośrednika w tym zakresie, który odpowiednio doradzi, wskaże wymagania i za nas skontaktuje się z urzędem celem uzyskania tego dokumentu.

Czytany 157 razy

Media

artykuły sponsorowane copywriting

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.