piątek, lipiec 12, 2024
niedziela, 21 sierpień 2022 17:46

Różne religie i ich święte księgi

Biblia Holyart Biblia Holyart Image by James Chan from Pixabay

Obecnie na całym świecie praktykuje się ponad 4000 różnych wyznań. Różnią się między sobą rozproszeniem geograficznym, liczbą wyznawców, językiem, którym się posługują, hierarchią i oczywiście wyznawanymi zasadami. Istnieją dziesiątki różnych wyznań, z których niektóre są dobrze rozpoznawane, podczas gdy inne mają mniej znane nazwiska, pomimo dużej liczby wyznawców.

 

Pomimo niesamowitej liczby aktywnych religii, blisko trzy czwarte światowej populacji wyznaje jedną z pięciu religii: chrześcijaństwo, islam, hinduizm, buddyzm lub judaizm. Istnieje również wiele innych religii. Ze względu na skalę i zakres ich wyznawania, te pięć wyznań jest czasami grupowane razem i określane jako „religie globalne”. Mają zaszczyt być jednymi z najpotężniejszych na świecie. Tylko ci, którzy podążają za naukami islamu i chrześcijaństwa, stanowią blisko połowę całej populacji globu.

1. Chrześcijaństwo

Biblia jest uważana za najświętszy tekst tej religii. Stary Testament i Nowy Testament to dwie główne części, które można znaleźć w Biblii. Powszechnie przyjmuje się, że starożytna wiara hebrajska praktykowana przez Izraelitów była źródłem materiału zawartego w Biblii, a większość materiału biblijnego pochodziła z 24 ksiąg religijnych napisanych po hebrajsku. Pomimo faktu, że pochodzenie to zostało ustalone ponad wszelką wątpliwość, istnieją niewielkie różnice między Bibliami używanymi przez katolików i protestantów, a także pewne różnice wewnętrzne między nimi. Ponadto Stary Testament opisuje całą historię Izraelitów, począwszy od inwazji na Kanaan, aż do ich utraty i wygnania w Babilonie. Doktryny Jezusa Chrystusa zajmują znaczną część uwagi w Nowym Testamencie. Chrześcijanie w każdym regionie globu wierzą w Jezusa Chrystusa i Jego zdolności do zbawienia świata.

Sprawdź te piękne okładki Biblii, aby Twoja święta księga była bezpieczna i czysta. Przejdź do Holyart i znajdź najlepsze oferty na okładki Biblii i inne przedmioty religijne.

2. Islam

Biblia Holyart

Biblia Holyart

Muzułmanie to imię nadane wyznawcom islamu, religii, która ma największą liczbę wyznawców na całym świecie. Wierzą, że jest tylko jeden wszechmocny bóg, a jego imię to Allah. Wierzą, że ostatni prorok Mahomet był posłańcem Allaha i że święta księga znana jako Koran zawiera jego nauki. Wierzą również, że Mahomet był ostatnim żyjącym prorokiem. Nauki w Koranie określają styl życia muzułmanów i trzymają się go w bardzo dogmatyczny sposób. Ponieważ Koran został skomponowany w dwóch różnych miastach, Medynie i Mekce, jest podzielony na dwie unikalne części, które nazwano tymi miejscami. Te porcje są następnie rozkładane jeszcze bardziej na mniejsze ajaty. Możliwe jest skondensowanie nauk Koranu do wyrażenia „Jest tylko jeden Bóg, a Mahomet jest jego posłańcem”. Islam jest ostatnią religią na ziemi i taki werdykt wydał Bóg. Bogaci powinni wpłacać składki do wspólnego funduszu, aby pomóc osobom żyjącym w ubóstwie.

3. Hinduizm

Oprócz tego, że jest jedną z najstarszych i najważniejszych religii na świecie, hinduizm słynie również z otwartego i kosmopolitycznego spojrzenia. Ponad pięć tysięcy lat temu, według ustaleń badaczy, powstała na obszarze starożytnych Indii, znanym jako dolina rzeki Indus. W wierze hinduskiej istnieje wiele różnych świętych tekstów. Wedy, upnishady, purany i wielkie eposy, takie jak Ramajana i Mahabharata, uważane są za najświętsze dzieła w wierze hinduskiej. Mówi się, że jedno życie nie wystarczy, aby pokryć wszystkie skarby religijne, ponieważ ilość zawartych w nich informacji jest tak ogromna. Jednym z fascynujących aspektów tej informacji jest to, że była przekazywana na przestrzeni wieków poprzez przekaz werbalny.

4. Judiaizm

Tora uważana jest za najświętszą księgę judaizmu. Istnieje ustna historia, która była prowadzona przez lata i składa się z wielu praktyk i innych zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Oprócz tego istniałaby Pisemna Tora, która składa się z trzech głównych części: Tora, Nevi'im i Ketuvim. Pięć ksiąg, które napisał Mojżesz, tworzy tak zwaną Torę. Ketuvim to zbiór innych znaczących dzieł, w tym Księgi Psalmów i Księgi Przysłów. Nevi'im to nawiązanie do literatury proroctw żydowskich. Ketuvim są również określane jako Pisma.