sobota, czerwiec 22, 2024
poniedziałek, 21 luty 2022 18:31

Podjęcie studiów zaocznych przez dziecko a alimenty

Studia zaoczne a alimenty Studia zaoczne a alimenty pixabay

Rodzice zwykle chcą jak najlepiej dla swoich dzieci. Nawet jeśli z powodu rozstania ojca i matki rodzina nie mieszka wspólnie, alimenty płacone na dziecko są też wyrazem troski o nie same.

Z drugiej strony takie obciążenie finansowe przez wiele lat może być trudne dla rodzica. Kiedy zatem kończy się obowiązek alimentacyjny? Czy decyzja o podjęciu studiów zaocznych wiąże się z możliwością usamodzielnienia się dziecka poprzez podjęcie pracy?

Obowiązek płacenia alimentów na dziecko

Oboje rodzice są zobowiązani do utrzymywania dziecka, a także oczywiście o dbania o jego rozwój i ogólnie pojęty dobrostan. Rodzic, który nie zajmuje się dzieckiem na co dzień, ma obowiązek ponoszenia alimentów – tak długo, aż dziecko nie osiągnie samodzielności życiowej i finansowej. Co jednak ważne, jeżeli pełnoletnie dziecko decyduje się podjąć studia zaoczne, w wielu sytuacjach można uznać, iż osiągnęło możliwość usamodzielnienia się.
Mówi o takiej sytuacji także § 3 art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.
Jak zatem widać, dziecko pełnoletnie nie będzie mogło bez końca ciągnąć sytuacji, w której otrzymuje alimenty od rodzica. On także bowiem może mieć trudną sytuację finansową lub dziecko przyjmować nadmiernie ignorującą postawę. W takich okolicznościach możliwe jest uchylenie alimentów na dziecko – które na przykład właśnie rozpoczęło studia w trybie zaocznym. Rodzic jednak nie może samowolnie zakończyć płacenia alimentów. Tego typu sprawy załatwia się za pośrednictwem sądu.

Zobacz też: Studia zaoczne a alimenty

Ustanie obowiązku alimentacyjnego wobec studiującego dziecka

Zgodnie z przywołanym przepisem rodzic ma możliwość starania się o zakończenie alimentowania swojego pełnoletniego dziecka. Podjęcie studiów zaocznych umożliwia bowiem zasadniczo pójście do pracy, które jest konieczne dla usamodzielnienia się młodego człowieka. Do tego powinien dążyć w pierwszej kolejności, w drugiej dopiero oczekując wsparcia finansowego od rodzica. W praktyce jednak wygląda to różnie i wiele osób woli nawet fikcyjnie przedłużać okres nauki, byle nadal dostawać alimenty na utrzymanie.
Ustanie obowiązku alimentacyjnego wobec studiującego zaocznie dziecka jest zatem możliwe. Gotowość do usamodzielnienia się jednak bada sąd odrębnie dla każdego przypadku, gdyż kwestie takie rozpatruje się indywidualnie. Nie ma jednego wzorca postępowania w tego typu sprawach.

Pozew do sądu o uchylenie alimentów

W rozpatrywanej sytuacji – tj. podjęcia przez dziecko studiów zaocznych – rodzic ma szansę na uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Musi wnieść do sądu pozew w tej sprawie. Nie może robić niczego samowolnie. Sąd będzie badał zasadność wniosku rodzica i podejmie decyzję, czy rzeczywiście dziecko jest samodzielne lub przy podjęciu odpowiednich kroków (np. znalezieniu pracy) może tę samodzielność osiągnąć.
Owszem, wola kontynuowania nauki musi być przez ojca i matkę respektowana, jednak faktycznie studiowanie w trybie zaocznym daje dziecku możliwość podjęcia pracy zarobkowej. Dodatkowo istotne jest nastawienie rodzica, który płaci alimenty. Jeśli nie są one dla niego specjalnym obciążeniem finansowym, sąd weźmie to pod uwagę – w kontekście uchylenia lub nie tego obowiązku. Większe szanse na powodzenie ma pozew wniesiony przez rodzica, który sam nie osiąga zbyt dużych dochodów.

Źródło: Rozwodowy.pl