środa, czerwiec 12, 2024
niedziela, 25 listopad 2018 14:12

Zobacz, co warto wiedzieć o dyrektywie PSD2

Rynek płatności zmienił się niemal nie do poznania na przestrzeni ostatnich 10-15 lat. Jeszcze dekadę temu możliwość płacenia za usługi telefonem z wykorzystaniem technologii NFC, korzystanie z przelewów „na numer telefonu” czy wygodne mikropłatności były tylko snem przyszłości. Dziś są naszą rzeczywistością. Aby jednak były bezpieczne i działały w ramach uporządkowanej struktury, niezbędne były zmiany w prawie. Wprowadza je dyrektywa unijna PSD2.

PSD2 to skrócona nazwa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Dokument ten, mimo że uchwalony przed trzema laty, wszedł w życie dopiero w 2018 roku. Wymagał bowiem dostosowania krajowych przepisów do ogólnoeuropejskich regulacji. A jakie zmiany przyniosło PSD2 w praktyce? Oto kilka najistotniejszych z perspektywy klienta.

PSD2 a bezpieczeństwo transakcji

Transakcje online, także te z wykorzystaniem systemów mikropłatności (realizowane również przez niezależnych dostawców zewnętrznych, określanych jako TPP) cieszą się coraz większą popularnością, podobnie jak płatności zbliżeniowe realizowane kartą i telefonem z NFC. Nie można im odmówić wygody – upraszczają proces transferu środków do absolutnego minimum. Co jednak z ich bezpieczeństwem? Dyrektywa PSD2 zaostrzyła wymogi w tym aspekcie, jasno określając również, po której stronie (płatnika, banku czy jednostki pośredniej) spoczywa odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości.

Dyrektywa:

  • zmniejsza odpowiedzialność płatnika (tj. klienta) za nieautoryzowane transakcje z obowiązujących wcześniej 150 euro do 50 euro – wówczas, gdy np. dojdzie do kradzieży jego karty bankomatowej,
  • wprowadza wymóg silnego uwierzytelnienia transakcji – powinno być ono dwuetapowe (a więc wymagać np. zalogowania się do bankowości online i podania tokenu otrzymanego SMS-em), a jeśli nie jest, odpowiedzialność za nieautoryzowany transfer środków jest przenoszona na operatora, a nie na klienta,
  • zwiększa kontrolę płatnika nad blokadą środków na jego koncie w przypadku transakcji, których ostateczna wysokość nie jest znana w momencie ich zawierania (np. wynajem samochodu, rezerwacja pokoju hotelowego z wykorzystaniem karty kredytowej) – po wejściu w życia PSD2 płatnik musi zatwierdzić dokładną kwotę, która może zostać zablokowana na poczet transakcji.

Przy okazji skraca się też czas rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu środków za nieautoryzowane transakcje.

PSD2 porządkuje i otwiera rynek płatności

Zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych kanałami elektronicznymi to tylko jeden z aspektów, jaki podejmuje dyrektywa PSD2. Równie istotna jest kwestia „otwarcia” i regulacji rynku płatności. Te zmiany w legislacji i wprowadzone w ich konsekwencji zmiany w polskim ustawodawstwie ułatwiają wymianę informacji między bankami a niezależnymi dostawcami zewnętrznymi, a więc firmami realizującymi mikropłatności.

Podmioty trzecie (działające pod nadzorem KNF) będą mogły świadczyć również dwa nowe typy usług:

  • inicjowania transakcji płatniczej,
  • dostępu do informacji o rachunku – co pozwoli płatnikowi np. na „zagregowanie” informacji z kilku posiadanych w różnych bankach kont na jednej platformie.

Podsumowując, PSD2 wprowadza:

  • dostęp do nowych usług finansowych dla użytkownika,
  • silniejsze zasady uwierzytelniania użytkownika, zmniejszając odpowiedzialność płatnika za nieautoryzowane transakcje,
  • lepszą ochronę konsumentów przed nadużyciami finansowymi,
  • wyższy poziom bezpieczeństwa płatności.

Dyrektywa już obowiązuje w praktyce, a jej postanowienia zostały wdrożone przed polskie banki, w tym Toyota Bank.