środa, maj 29, 2024
środa, 16 marzec 2022 10:00

Inwestowanie w akcje - spekulacja, czy strategia długoterminowa?

akcje online akcje online pixabay

Inwestowanie w akcje wymaga przyjęcia odpowiedniej strategii, czyli określenia, czy będzie to inwestowanie długo, czy krótkoterminowe. Na czym polegają oba podejścia? Czym się różnią? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega inwestowanie w akcje?

Inwestowanie w akcje polega na ich zakupie, a następnie odsprzedaży z zyskiem. Jak wspomniano we wstępie może to być zarówno inwestowanie krótkoterminowe, czyli spekulacja, jak i długoterminowe. W obu przypadkach do zakupu akcji wymagany jest rachunek maklerski, który należy otworzyć u certyfikowanego brokera. Broker pełni rolę pośrednika pomiędzy inwestorem, a giełdą umożliwiając tym samym zakup i sprzedaż akcji.

Długo i krótkoterminowe inwestowanie w akcje

W przypadku długoterminowego inwestowania w akcje online inwestor kupuje je z założeniem osiągnięcia zysku w długoterminowej perspektywie, która z reguły wynosi kilka lat. W takiej sytuacji inwestujący w akcje z reguły liczy również na dywidendy, które mogą być mu wypłacane bądź reinwestowane. Niezależnie od tego podnoszą one stopę zwrotu z inwestycji. 

Inwestowanie krótkoterminowe, o którym można przeczytać w artykule polega natomiast na spekulacji, czyli założeniu że akcje danej spółki wzrosną po czym uda się je szybko sprzedać. W tym przypadku transakcje zawierane są na kilka minut, godzin, czy maksymalnie kilka dni.

Strategia długoterminowa i spekulacja - różnice

Na podstawie poprzedniego akapitu można stwierdzić, że długoterminowe inwestowanie w akcje oraz giełdowa spekulacja to zupełnie odmienne strategie. Z pewnością obie mają na celu osiągnięcie jak najwyższego zysku, jednak jest on uzyskiwany na różne sposoby. W przypadku spekulacji podstawą jest analiza techniczna, a także ciągłe śledzenie notowań giełdowych. Pozwala to bowiem podążać za trendem i znajdywać okazje do szybkich i zyskownych inwestycji. Podstawą strategii długoterminowej jest natomiast analiza fundamentalna. Inwestorzy nie muszą śledzić kursów akcji, ani podejmować błyskawicznych decyzji. Ważniejsza jest umiejętność właściwej oceny kondycji spółki, odczytywania danych płynących z rynku, czy analizowania sytuacji makroekonomicznej. Zaletą strategii długoterminowej są również wspomniane wcześniej dywidendy, które stanowią dodatkowy zysk z akcji.

Podsumowując należy stwierdzić, że zarówno strategia długoterminowa, jak i spekulacja może być skuteczna. Wybór powinien zatem wynikać z predyspozycji danego inwestora, jego wiedzy, a także czasu, którym dysponuje. Bardzo ważne jest również określenie jasnego celu inwestycyjnego.